Within a generation nghĩa là gì? (2023)

 • Helium – an inert, odourless, monatomic element known to lay people as the substance that makes balloons float and voices squeak when inhaled – could be gone from this planet within a generation.

  Khí Heli là một khí trơ, không mùi, đơn nguyên tử được biết đến như là chất làm cho bong bóng lơ lửng và giọng nói rít lên khi hít vào và nó có thể biến mất khỏi hành tinh này trong vòng một đời người.

 • The U.N. health agency says about 16 million of the 37 million people living with HIV, the virus that causes AIDS, are currently taking the combination of drugs and that universal use is the way to end the AIDS epidemic within a generation.

  Cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc này cho biết có khoảng 16 triệu trong số 37 triệu người đang sống chung với HIV, loại virút gây bệnh AIDS, hiện đang dùng kết hợp các loại thuốc và sử dụng thuốc kết hợp theo cách đó trên toàn thế giới là cách để chấm dứt dịch bệnh AIDS trong vòng một thế hệ.

 • Within a generation, the family had lost all its wealth, didn't they?

  Trong vòng một thế hệ, gia đình này đã bị mất tất cả của cải, phải không?

 • Millions of white European - Americans came here and flourished. Within a generation.

  Hàng triệu người da trắng Âu - Mỹ đến đây và thành đạt, chỉ trong vòng 1 thế hệ.

  (Video) Gen Z là gì? Thế hệ Z là gì? Gen Z có gì đặc biệt - Oxy Kiến Thức

 • Within a generation. What the fuck is the matter with these people?

  ...chỉ trong vòng 1 thế hệ. Nó mang ý nghĩa thế quái nào đến lũ người đó?

  Phim
 • Moto G (1st generation) (2013 version) Moto G (2nd generation) (2014 version) Moto G (3rd generation) (2015 version) Moto G4, G4 Play and G4 Plus (4th generation, 2016 versions) Moto G5 and G5 Plus (5th generation, March 2017 versions), Moto G5S and G5S Plus (5th generation refresh; August 2017 versions) Moto G6, G6 Play and G6 Plus (6th generation; April 2018 versions) Moto G7, G7 Play, G7 Power and G7 Plus (7th generation; March 2019 versions)

  Moto G (thế hệ 1) (phiên bản 2013) Moto G (thế hệ 2) (phiên bản 2014) Moto G (thế hệ thứ 3) (phiên bản 2015) Moto G4, G4 Play và G4 Plus (thế hệ thứ 4, phiên bản 2016) Moto G5 và G5 Plus (thế hệ thứ 5, phiên bản tháng 3 năm 2017), Moto G5S và G5S Plus (làm mới thế hệ thứ 5; phiên bản tháng 8 năm 2017) Moto G6, G6 Play và G6 Plus (thế hệ thứ 6; phiên bản tháng 4 năm 2018) Moto G7, G7 Play, G7 Power và G7 Plus (thế hệ thứ 7; phiên bản tháng 3 năm 2019)

 • Coprocessor iPhone iPad Other Apple A7, LPC18A1 iPhone 5S iPad Air iPad mini 2 iPad mini 3 (none) Apple A8 Apple A8X iPhone 6 iPhone 6 Plus iPad Air 2 iPad Mini 4 iPod Touch (6th generation) Apple A9 Apple A9X iPhone 6S iPhone 6S Plus iPhone SE iPad Pro 9.7 "iPad Pro 12.9" iPad (5th generation) (none) Apple A10 Fusion Apple A10X Fusion iPhone 7 iPhone 7 Plus iPad Pro 10.5 "iPad Pro 12.9" (2nd generation) iPad (6th generation) Apple TV 4K iPod Touch (7th generation) Apple A11 Bionic iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X (none) (none) Apple A12 Bionic Apple A12X Bionic iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPad Pro 11 "iPad Pro 12.9" (3rd generation) iPad Air (3rd generation) iPad mini (5th generation) (none)

  Đồng xử lý iPhone iPad Khác Apple A7, LPC18A1 iPhone 5S iPad Air iPad mini 2 iPad mini 3 (không) Apple A8 Apple A8X iPhone 6 iPhone 6 Plus iPad Air 2 iPad Mini 4 iPod Touch (thế hệ thứ 6) Apple A9 Apple A9X iPhone 6S iPhone 6S Plus iPhone SE iPad Pro 9.7 "iPad Pro 12.9" iPad (thế hệ thứ 5) (không) Apple A10 Fusion Apple A10X iPhone 7 iPhone 7 Plus iPad Pro 10,5 "iPad Pro 12.9" (thế hệ 2) iPad (thế hệ thứ 6) Apple TV 4K iPod Touch (thế hệ thứ 7) Apple A11 Bionic iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X (không) (không) Apple A12 Bionic Apple A12X Bionic iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPad Pro 11 "iPad Pro 12.9" (thế hệ thứ 3) iPad Air (thế hệ thứ 3) iPad mini (thế hệ thứ 5) (không)

 • The following model numbers correspond to the following generations: A1446 - 7th Generation A1366 - 6th Generation A1320 - 5th Generation A1285 - 4th Generation A1236 (The serial number also ends with YOP, YOR, YXR, YXT, YXV, or YXX) - 3rd Generation A1199 - 2nd Generation A1137 - 1st Generation

  Những số model sau đây tương ứng với các thế hệ: A1446 - thế hệ thứ 7 A1366 - thế hệ thứ 6 A1320 - thế hệ thứ 5 A1285 - thế hệ thứ tư A1236 (số serial đồng thời kết thúc với YOP, YOR, YXR, YXT, YXV hoặc YXX) - thế hệ thứ 3 A1199 - thế hệ thứ 2 A1137 - thế hệ đầu tiên

  (Video) Gen Z Y X, Thế hệ Alpha, Thế hệ X Y Z, 8x 9x

 • Your iPod Touch's model number will determine its generation: A1574 - 6th Generation (2015 and up) A1509 or A1421 - 5th Generation (2012 - 2014) A1367 - 4th Generation (2010 - 2012) A1318 - 3rd Generation (2009) A1288 or A1319 (China only) - 2nd Generation (2008) A1213 - 1st Generation (2007 - 2008)

  Số model của iPod Touch sẽ xác định thế hệ sản phẩm: A1574 - thế hệ thứ 6 (2015 trở về sau) A1509 hoặc A1421 - thế hệ thứ 5 (2012 - 2014) A1367 - thế hệ thứ tư (2010 - 2012) A1318 - thế hệ thứ 3 (2009) A1288 hoặc A1319 (chỉ dành cho thị trường Trung Quốc) - thế hệ thứ 2 (2008) A1213 - thế hệ đầu tiên (2007 - 2008)

 • Moto E (1st generation) (2014 version) Moto E (2nd generation) (2015 version) Moto E3 and E3 Power (3rd generation, 2016 versions) Moto E4 and E4 Plus (4th generation, 2017 versions) Moto E5, E5 Play and E5 Plus (5th generation, 2018 versions) Moto E6 (6th generation, 2019 version)

  Moto E (thế hệ 1) (phiên bản 2014) Moto E (thế hệ 2) (phiên bản 2015) Moto E3 và E3 Power (thế hệ 3, phiên bản 2016) Moto E4 và E4 Plus (thế hệ thứ 4, phiên bản 2017) Moto E5, E5 Play và E5 Plus (thế hệ thứ 5, phiên bản 2018) Moto E6 (thế hệ thứ 6, phiên bản 2019)

 • Rectangular with touch screen - 7th Generation (2012 - 2015) Square with touch screen - 6th Generation (2010) Rectangular with click wheel - 4th and 5th Generation (2008 - 2009) Wide screen with click wheel - 3rd Generation (2007) Small screen and click wheel - 1st and 2nd Generation (2005 - 2006) You can find the iPod Nano's model number on the back of the iPod itself, near the bottom.

  Hình chữ nhật với màn hình cảm ứng - thế hệ thứ 7 (2012 - 2015) Hình vuông với màn hình cảm ứng - thế hệ thứ 6 (2010) Hình chữ nhật với bánh xe điều khiển (gọi là 'click wheel') - thế hệ thứ tư và 5 (2008 - 2009) Màn hình rộng với click wheel - thế hệ thứ 3 (2007) Màn hình nhỏ và click wheel - thế hệ đâu tiên và thứ 2 (2005 - 2006) Số model của iPod Nano nằm phía sau máy, gần cạnh dưới.

 • Square with circular controls - 4th Generation (2010 - 2015) Rectangular with controls along the top edge - 3rd Generation (2009) Rectangular with circular controls - 2nd Generation (2006 - 2008) Narrow rectangle with small circular controls (white only) - 1st Generation (2005) iPod shuffles model numbers are printed in small type: A1373 - 4th Generation (The model number is printed on the part of the clip that touches the base).

  Hình vuông với vòng tròn điều khiển - thế hệ thứ tư (2010 - 2015) Hình chữ nhật với các nút điều khiển nằm dọc cạnh trên - thế hệ thứ 3 (2009) Hình chữ nhật với vòng tròn điều khiển - thế hệ thứ 2 (2006 - 2008) Hình chữ nhật hẹp với vòng tròn điều khiển nhỏ (chỉ có màu trắng) - thế hệ đầu tiên (2005) Số model của iPod Shuffle được in theo kiểu nhỏ: A1373 - thế hệ thứ tư (số model được in trên chiếc kẹp và hướng về phía lưng máy).

  (Video) Gentleman ' Deep ' Radio | Deep House • Chillout • Lounge Music 24/7

 • A1099 - iPod with color (4th Generation) A1059 - Monochrome 4th Generation A1040 - iPod 3rd Generation A1019 - iPod 2nd Generation M8541 - iPod 1st Generation

  A1099 - iPod màn hình màu (thế hệ thứ tư) A1059 - thế hệ thứ 4 màn hình đơn sắc A1040 - iPod thế hệ thứ 3 A1019 - iPod thế hệ thứ 2 M8541 - iPod thế hệ đầu tiên

 • iOS 6 A version of the iOS operating system iOS 6 running on an iPhone 5 Developer Apple Inc.. Source model Closed, with open source components Initial release September19, 2012 (2012-09-19) Latest release 6.1.6 (10B500) / February21, 2014 (2014-02-21) Platforms iPhone iPhone 3GS iPhone 4 iPhone 4S iPhone 5 iPod Touch iPod Touch (4th generation) iPod Touch (5th generation) iPad iPad 2 iPad (3rd generation) iPad (4th generation) iPad Mini (1st generation) Kernel type Hybrid (XNU) License Proprietary EULA except for open - source components Preceded by iOS 5 Succeeded by iOS 7 Official website iOS 6 at the Wayback Machine (archived September 4, 2013) Support status Limited third - party application support only

  iOS 6 Phiên bản của hệ điều hành iOS iOS 6 running on an iPhone 5 Nhà phát triển Apple Inc. Kiểu mã nguồn Closed, with open source components Phát hành lần đầu 19 tháng 9, 2012; 5 năm trước Phiên bản mới nhất 6.1.6 (10 B 500) / 21 tháng 2, 2014; 4 năm trước Nền tảng hỗ trợ iPhone iPhone 3GS iPhone 4 iPhone 4S iPhone 5 iPod Touch iPod Touch (4 th generation) iPod Touch (5 th generation) iPad iPad 2 iPad (3 rd generation) iPad (4 th generation) iPad Mini (1 st generation) Kiểu nhân Hybrid (XNU) Giấy phép Proprietary EULA except for open-source components Sản phẩm trước iOS 5 Sản phẩm sau iOS 7 Trang mạng iOS 6 tại Wayback Machine (lưu trữ September 4, 2013) Trạng thái hỗ trợ Limited third-party application support only

 • Developer Apple Inc.. Source model Closed, with open source components Initial release September17, 2014 (2014-09-17) Latest release 8.4.1 (12H321) / August13, 2015 (2015-08-13) Platforms iPhone iPhone 4S iPhone 5 iPhone 5C iPhone 5S iPhone 6 iPhone 6 Plus iPod Touch iPod Touch (5th generation) iPod Touch (6th generation) iPad iPad 2 iPad (3rd generation) iPad (4th generation) iPad Air iPad Air 2 iPad Mini (1st generation) iPad Mini 2 iPad Mini 3 Kernel type Hybrid (XNU) License Proprietary EULA except for open - source components Preceded by iOS 7 Succeeded by iOS 9 Official website iOS 8 at the Wayback Machine (archived September 5, 2015) Support status Limited third - party application support only

  Nhà phát triển Apple Inc. Kiểu mã nguồn Closed, with open source components Phát hành lần đầu 17 tháng 9, 2014; 3 năm trước Phiên bản mới nhất 8.4.1 (12 H 321) / 13 tháng 8, 2015; 2 năm trước Nền tảng hỗ trợ iPhone iPhone 4S iPhone 5 iPhone 5C iPhone 5S iPhone 6 iPhone 6 Plus iPod Touch iPod Touch (5 th generation) iPod Touch (6 th generation) iPad iPad 2 iPad (3 rd generation) iPad (4 th generation) iPad Air iPad Air 2 iPad Mini (1 st generation) iPad Mini 2 iPad Mini 3 Kiểu nhân Hybrid (XNU) Giấy phép Proprietary EULA except for open-source components Sản phẩm trước iOS 7 Sản phẩm sau iOS 9 Trang mạng iOS 8 tại Wayback Machine (lưu trữ September 5, 2015) Trạng thái hỗ trợ Limited third-party application support only

 • iOS 3 A version of the iOS operating system iPhone OS 3.1.3 running on an iPhone 3GS Developer Apple Inc.. Source model Closed, with open source components Initial release June17, 2009 (2009-06-17) Latest release 3.2.2 (7B500) / August11, 2010 (2010-08-11) Platforms iPhone iPhone (1st generation) iPhone 3G iPhone 3GS iPod Touch iPod touch (1st generation) iPod touch (2nd generation) iPod touch (3rd generation) iPad iPad (1st generation) Kernel type Hybrid (XNU) License Proprietary EULA except for open - source components Preceded by iPhone OS 2 Succeeded by iOS 4 Official website iPhone OS 3 at the Wayback Machine (archived August 18, 2009) Support status Unsupported

  iOS 3 Phiên bản của hệ điều hành iOS iPhone OS 3.1.3 running on an iPhone 3GS Nhà phát triển Apple Inc. Kiểu mã nguồn Closed, with open source components Phát hành lần đầu 17 tháng 6, 2009; 8 năm trước Phiên bản mới nhất 3.2.2 (7 B 500) / 11 tháng 8, 2010; 7 năm trước Nền tảng hỗ trợ iPhone iPhone (1 st generation) iPhone 3G iPhone 3GS iPod Touch iPod touch (1 st generation) iPod touch (2 nd generation) iPod touch (3 rd generation) iPad iPad (1 st generation) Kiểu nhân Hybrid (XNU) Giấy phép Proprietary EULA except for open-source components Sản phẩm trước iPhone OS 2 Sản phẩm sau iOS 4 Trang mạng iPhone OS 3 tại Wayback Machine (lưu trữ August 18, 2009) Trạng thái hỗ trợ Unsupported

  (Video) Junior Talk #1 - 1001 thắc mắc của gen Z khi bước chân vào thị trường lao động | Full video

 • Learning in the 21st century setting involves the production of learning outcomes. This means that learners need to produce something authentic, which is at the core ofgenerativelearning movement. In the absence of generation there is mere consumption. The new models of learning are trying to break free of the consumption model because it is too passive of an approach. Consumption is prehistoric when we consider that knowledge is going through a period of acceleration that is unparalleled. It is widely accepted in educational technology circles that the expansion of knowledge has increased nearly ten-fold since the internet. Evidence of this can be gleaned from the number of new books published in the United States between 1990 and 2016. In 1990 there were 46,738 published books. Fast forward to 2016 when 304,912 new book titles were published in the United States. Let’s not forget the number of blogs, vlogs and wikispaces that are now being created and curated. So, what should we take from this element of 21st century learning? Generation is active and rigorous, as a result, generation requires more effort on the part of the learner, and the best thing about generation is that it is more engaging. If you are not producing content then you are simply not practicing generative learning.

  Học tập trong bối cảnh thế kỷ 21 đòi hỏi việc tạo ra các kết quả học tập. Điều này có nghĩa là học sinh cần phải tạo ra một cái gì đó đích thực, đó là cốt lõi của phong trào học tập ra đời. Trong trường hợp không có phát sinh kiến thức, chỉ có sự hấp thụ. Các mô hình học tập mới đang cố gắng thoát khỏi mô hình hấp thụ kiến thứcbởi vì nó quá thụ động trong việc tiếp cận. Sự hấp thụ kiến thứclà quá khứ khi chúng ta cho rằng lượng kiến thức đó đang trải qua giai đoạn tăng tốc chưa từng có. Cách hiểu được chấp nhận rộng rãi trong bối cảnh giáo dục số rằng việc mở rộng kiến thức đã tăng gần gấp 10 lần kể từ khi có Internet. Bằng chứng này có thể được thu thập từ số lượng sách mới được xuất bản ở Hoa Kỳ giữa năm 1990 và năm 2016. Năm 1990 có 46.738 cuốn sách được xuất bản. Nhanh chóng chuyển tiếp sang năm 2016 khi có 304.912 sách mới được xuất bản ở Hoa Kỳ. Đừng quên số lượng blog, vlog và wikispaces hiện đang được tạo ra và lưu trữ. Như vậy, cái chúng ta nên nhận lấy là gì từ các yếu tố của việc học tập trong thế kỷ 21? Sự sản sinh kiến thứcđang diễn ra sôi động và nghiêm túc, theo đósự sản sinh kiến thứccần nhiều nỗ lực hơn cho người học và là điều tốt nhất trong yếu tố này là nó làm cho giáo dụchấp dẫn hơn. Nếu bạn không tạo ra nội dung thì bạn chỉ đơn giản là không thực hành việc học tập có tính phát sinh.

 • If China's alienated 1980s generation was similar in many ways to America's "60s Generation," China's current youth generation in many ways resembles the 1980s "Reagan Generation."

  Nếu thế hệ xa lạ thập niên 1980 của TQ, về nhiều mặt, tương tự 'Thế hệ thập niên 1960' của Hoa Kỳ, thì thế hệ trẻ hiện nay của TQ, về nhiều mặt, giống với 'Thế hệ Reagan' thập niên 1980.

 • Developer Apple Inc.. Source model Closed, with open source components Initial release October12, 2011 (2011-10-12) Latest release 5.1.1 / May7, 2012 (2012-05-07) Platforms iPhone iPhone 3GS iPhone 4 iPhone 4S iPod Touch iPod touch (3rd generation) iPod touch (4th generation) iPad iPad (1st generation) iPad 2 iPad (3rd generation) Kernel type Hybrid (XNU) License Proprietary EULA except for open - source components Preceded by iOS 4 Succeeded by iOS 6 Official website iOS 5 at the Wayback Machine (archived September 10, 2012) Support status 5.0 - 5.1 Unsupported 5.1.1 Limited third - party application support only

  Nhà phát triển Apple Inc. Kiểu mã nguồn Closed, with open source components Phát hành lần đầu 12 tháng 10, 2011; 6 năm trước Phiên bản mới nhất 5.1.1 / 7 tháng 5, 2012; 5 năm trước Nền tảng hỗ trợ iPhone iPhone 3GS iPhone 4 iPhone 4S iPod Touch iPod touch (3 rd generation) iPod touch (4 th generation) iPad iPad (1 st generation) iPad 2 iPad (3 rd generation) Kiểu nhân Hybrid (XNU) Giấy phép Proprietary EULA except for open-source components Sản phẩm trước iOS 4 Sản phẩm sau iOS 6 Trang mạng iOS 5 tại Wayback Machine (lưu trữ September 10, 2012) Trạng thái hỗ trợ 5.0-5.1 Unsupported 5.1.1 Limited third-party application support only

 • iOS 7 A version of the iOS operating system iOS 7.1 running on an iPhone 5S Developer Apple Inc.. Source model Closed, with open source components Initial release September18, 2013 (2013-09-18) Latest release 7.1.2 (11D257) / June30, 2014 (2014-06-30) Platforms iPhone iPhone 4 iPhone 4S iPhone 5 iPhone 5C iPhone 5S iPod Touch iPod Touch (5th generation) iPad iPad 2 iPad (3rd generation) iPad (4th generation) iPad Air iPad Mini (1st generation) iPad Mini 2 Kernel type Hybrid (XNU) License Proprietary EULA, except for open - source components Preceded by iOS 6 Succeeded by iOS 8 Official website iOS 7 at the Wayback Machine (archived September 8, 2014) Support status Limited third - party application support only

  iOS 7 Phiên bản của hệ điều hành iOS iOS 7.1 running on an iPhone 5S Nhà phát triển Apple Inc. Kiểu mã nguồn Closed, with open source components Phát hành lần đầu 18 tháng 9, 2013; 4 năm trước Phiên bản mới nhất 7.1.2 (11 D 257) / 30 tháng 6, 2014; 3 năm trước Nền tảng hỗ trợ iPhone iPhone 4 iPhone 4S iPhone 5 iPhone 5C iPhone 5S iPod Touch iPod Touch (5 th generation) iPad iPad 2 iPad (3 rd generation) iPad (4 th generation) iPad Air iPad Mini (1 st generation) iPad Mini 2 Kiểu nhân Hybrid (XNU) Giấy phép Proprietary EULA, except for open-source components Sản phẩm trước iOS 6 Sản phẩm sau iOS 8 Trang mạng iOS 7 tại Wayback Machine (lưu trữ September 8, 2014) Trạng thái hỗ trợ Limited third-party application support only

  (Video) Happiness is all in your mind: Gen Kelsang Nyema at TEDxGreenville 2014

Videos

1. Entropy là gì? - Jeff Phillips
(TED-Ed)
2. Generation | meaning of Generation
(Definition of the words)
3. Whose Chance Talk #9 | Gen Z hỏi, các Sếp trả lời - Phần 1: Gen Z có phải là một thế hệ nổi loạn
(ALO Media Entertainment)
4. Learning English in NIV Gen 3
(PreachtheWord - Trang bị tín hữu)
5. Generations X, Y, and Z: Which One Are You?
(BRIGHT SIDE)
6. Bình Luận Tiếng Việt: T1 vs GEN | Chung kết | LCK Mùa Xuân 2023
(LCK Tiếng Việt)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duncan Muller

Last Updated: 26/07/2023

Views: 5880

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duncan Muller

Birthday: 1997-01-13

Address: Apt. 505 914 Phillip Crossroad, O'Konborough, NV 62411

Phone: +8555305800947

Job: Construction Agent

Hobby: Shopping, Table tennis, Snowboarding, Rafting, Motor sports, Homebrewing, Taxidermy

Introduction: My name is Duncan Muller, I am a enchanting, good, gentle, modern, tasty, nice, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.